درخت پیر و جنگل و مرد جن زده

by مهدی اخوان ثالث

Book review

کتاب درخت پیر و جنگل - مرد جن‌زده
دو داستانی‌ست از سراینده‌ی (زمستان). (آخر شاهنامه). (قاصدک)، دریچه و ده‌ها شعر معروف و به یادگار مانده‌ی شخصی به نام (مهدی اخوان ثالث). در این کتاب نیز هم‌چون کتاب (درها و دیوار بزرگ چین) نوشته‌ی (احمد شاملو) ثابت شد که بعضی‌ها شاعر به دنیا می‌آیند و این نبوغ رو با تمرین و استمرار به حد کمال و پختگی در حد خویش می‌رسانند و بعضی‌ها داستان‌نویس. یعنی نه‌این‌که داستان‌نویس به دنیا بیایند؛ بل‌که استعداد داستان‌گویی در آن‌ها به مراتب بیش‌تر است

این کتاب ثابت کرد که اخوان داستان‌نویس خوب و حتی متوسطی نیست و اخوان را نیک‌تر است با شعرهایش بشناسیم و نه حتی در مقاله‌هایش

Title
ISBN
Author
Publisherانتشارات زمستان
GanreLiterature
Pages count165
File size2.7 Mb
eBook formatPaperback, (torrent)En
Book rating3.1 (52 votes)

Download درخت پیر و جنگل و مرد جن زده (ePub)


Read also