Tõmblukuga kass

by Ellen Niit

Book review

Sündinud Tallinnas, koolis käinud Tapal ja Tallinnas. Lõpetanud Tallinna 4. keskkooli 1947 ja Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina 1952, jätkas õpinguid aspirantuuris eesti lastekirjanduse alal. Töötanud Kirjanike Liidu luulekonsultandina ja televisioonis toimetajana, alates 1963 vabakutseline kirjanik. Kirjanike Liidu liige alates 1954.

Esimesed luuletused ilmusid ajakirjanduses 1945, esimene raamat 1954 (värsslugu „Kuidas leiti nääripuu”), sellele järgnesuuenduslik ja ülimenukas „Rongisõit” (1957). Aastakümnete jooksul on Ellen Niidu sulest sündinud rohkesti kõrgetasemelisi, ammu klassikaks saanud lasteraamatuid („Pille-Riini lood”, „Krõlli-raamat”, „Lahtiste uste päev”, „Triinu ja Taavi jutud”, „Suur maalritöö” jt), kokku üle 40 luule-, proosa- ja näidendiraamatu, lisaks arvukad kordustrükid. Ka on Ellen Niit avaldanud mitu luulekogu täiskasvanutele, kirjutanud reisikirju ja publitsistikat, tõlkinud proosat ja luulet ungari, soome ja vene keelest. Tema enda lasteraamatuid on tõlgitud gruusia, inglise, itaalia, kirgiisi, leedu, läti, moldova, poola, saksa, slovaki, soome, tšehhi, udmurdi, ukraina, ungari ja vene keelde. 1996. a. kanti E. Niit IBBY aunimekirja.

„E. Niidu lastelooming toetub nagu K. E. Söödilgi luule ilule ja headusele, millest ta kujundab last kaitsva heleda maailma vastukaaluks tänase ühiskonna rohketele ohusituatsioonidele. Ka publitsistliku otsesõna kaudu on kirjanik korduvalt rõhutanud lastekirjanduse väikest inimest toetavat ning lohutavat funktsiooni. [...] E. Niidu lasteluule ning ‑proosa sisusügavusega ühineb nõudlik vormitaju; vormileidlikkuse ning vormivõimaluste arendajana on E. Niidul ainulaadne osa eesti lastekirjanduses.” (R. Krusten. Eesti lastekirjandus. 1995, lk. 189)

Title
ISBN
Author
PublisherEesti Raamat
Pages count16
File size1.8 Mb
eBook formatPaperback, (torrent)En
Book rating4.11 (9 votes)

Read also