Het spel van de machtigen (De as van de katharen, #5)

by Philippe Francq

Book review

In de twaalfde en dertiende eeuw kreeg in Frankrijk en Italie het Kathaarse geloof, dat op een aantal punten afweek van het christelijke, in korte tijd een grote aanhang.
De kerk van Rome, die de veel zuiverder religie van de Katharen als bedreiging van de eigen positie zag, besloot korte metten te maken met het ketterse geloof, dat vooral in Occitanie vaste voet gekregen had.
De katholieke Franse koning en zijn onder meer uit Schotland afkomstige soldaten zijn aanzienlijk sterker dan de Katharen, maar lange tijd weet geen van de twee partijen de overhand te krijgen.

Helena, de aangenomen dochter van Bernard van Lorac, groeit op met Bernards zoons Guillaume en Richard. Zij wordt na zijn dood een van de felste verdedigers van het Kathaarse geloof. Het bezit van Bernard wordt met geweld ingenomen door Branagh Dun Dornaigil. Helena vlucht naar een bevriende Kathaarse landheer, Guillaume wordt steenhouwer en Richard papt aan met Branagh.
Tijdens een van diens plundertochten op Kathaars gebied verkracht Richard Helena, zonder aanvankelijk te beseffen wie ze is.
Ze weet hem met een hooivork te verwonden, maar raakt wel zwanger van hem en bevalt van een zoontje. Enige tijd daarna ziet zij zich genoodzaakt naar Engeland te reizen, waar haar familie van oudsher over veel grond beschikt. Zij had daar niet veel aandacht aan geschonken omdat Regent Jan Zonder Land dit bezit aan de wrede Fearn van Kincardine gegeven heeft. Als een boodschapper speciaal uit Engeland komt om haar aan te sporen haar land op te eisen besluit ze erheen te gaan en toch een kans te wagen.
In Engeland loopt ze Branagh weer tegen het lijf, die haar dwingt tot een huwelijk met hem, omdat hij denkt via Helena aanspraak te kunnen maken op de troon van Engeland, die sinds een klein jaar in het bezit is van de nog erg jonge koning Henry ...

Title
ISBN
Author
PublisherArboris BV
Pages count48
File size1.5 Mb
eBook formatPaperback, (torrent)En
Book rating5 (1 votes)

Download Het spel van de machtigen (De as van de katharen, #5) (ePub)


Read also