Sur Les Traces Des Vikings En France

by Jean Renaud

Book review

Jean Renaud is blijkbaar een gekende naam in Frankrijk inzake Vikings en hun periode op Franse grond, niet in het minst in de streek van Normandië en Bretagne. Ik heb dit kleinood in het Gallo-Romeins museum in Tongeren gekocht, nadat ik de tentoonstelling over de Vikingen had bezocht. Ik heb enkele (Engelstalige) boeken over de Vikingen liggen (van o.a. Else Roesdahl, H.R. Ellis Davidson, ...) en Bernard Cornwells reeks 'The Saxon Stories' heeft m'n interesse in dit volk doen toenemen.

Maar gezien de Vikingen zowat overal in Europa gezeten en zich gevestigd hebben, leek het me interessant om eens een Franse visie op de situatie te hebben. Een kleinood als 'Sur Les Traces Des Vikings En France' zou een ideale start (kunnen) zijn.

Het boekje is zo'n 160 bladzijden dun, maar bevat wel veel informatie over de periode (799 - 1031) dat de Vikingen zich in Frankrijk bevonden, met de focus op Normandië en Bretagne. "Veel informatie" is veel gezegd: het is eerder dat er veel weggelaten is. Nu, het is dan ook een dun boekje dat niet toelaat op alle aspecten in te gaan, laat staan gedetailleerd over te verhalen.

Een groot stuk betreft politieke en militaire gebeurtenissen: Hoe de Vikingen door de eeuwen heen de regio's veroverden, plunderen, inwoners verkrachten, gevangen namen als slaven, enz... En hoe de Franken dan steeds terugvochten, al dan niet o.l.v. een bepaalde graaf of hertog. Het is een amalgaam van de ene Vikingmacht tegen de troepen van een of andere Frankische koning, hertog of graaf. Namen en jaartallen passeren de revue, vergelijkbaar met het opsommen van de wekelijkse Top 10 van de hitparade. Bij manier van spreken, uiteraard. Het is niet altijd even makkelijk het overzicht te bewaren, ook al staat er op het einde een overzicht per jaar met de belangrijkste gebeurtenis (wie tegen wie, wie wat veroverde, ...).

In de tweede helft gaat het dan (vooral) over de impact die de Vikingen nalieten i.v.m. namen: familienamen, namen van dorpen en steden, namen voor bepaalde dingen, handelingen, ... omdat er toen in het Frans (of Bretoens?) geen woord voor bestond.

De Vikingen hebben in gans Frankrijk onrust gezaaid, geplunderd en meer. Blijkbaar was het economische van iets minder belang dan elders in Europa, ook al waren er bepaalde groepen in de loop van de enkele eeuwen die zich toch settelden en ook hun gebied beschermden, al dan niet in opdracht van de toenmalige Franse koning(en). Maar men was de Vikingen dus liever kwijt dan rijk, getuige de vele veldslagen.

Het geheel wordt aangevuld met kaartjes, een stamboom van de verschillende koningen (wanneer koning, wanneer gestorven) en een overzicht van aangeraden boeken voor wie meer erover wil lezen. Feit is wel dat het gros van die vermelde boeken dateert van de jaren 1990. Ofwel is er sindsdien niets nieuws verschenen ofwel zijn dit de betere (Franse) boeken over de Vikingen.

Hoe dan ook: Ik had redelijk hoge verwachtingen bij 'Sur Les Traces Des Vikings En France', maar het blijkt zich vooral te concentreren op de enkele honderden jaren dat de Vikingen onrust zaaiden in Noord-(West-)Frankrijk en de politieke reacties, aangevuld met o.a. genealogische informatie. Of anders: Het kon beter, iets gevarieerder qua inhoud. Ik zal dus op termijn toch een (of meerdere) van de aangeraden boeken (moeten) raadplegen, niet?

Title
ISBN9782737348969
Author
PublisherÉd. "Ouest-France
Pages count154
File size2.1 Mb
eBook formateBook, (torrent)En
Book rating2.5 (2 votes)

Read also